E.ON recrutează pentru una dintre companiile sale, Delgaz Grid, cel mai mare distribuitor de gaze naturale şi electricitate din jumătatea de Nord a României; Departament: FOL PRAM & Mentenanţă IT Bacău, Locaţia: Bacău 

Electrician PRAM 

Ce vei face

 • Execută lucrări de mentenanţă pentru sistemele de circuite secundare, echipamentele de protecţie, automatizare, comandă, control, redresoare, invertoare din staţiile de transformare, redresoare din punctele de alimentare şi posturile de transformare, echipamente de comunicaţie aferente redresoarelor şi separatoarelor telecomandate;
 • Execută lucrări de mentenanţă pentru dispozitivele de măsură şi monitorizare a parametrilor energiei electrice (A-metre, kV-metre, MW-metre, MVAr-metre, analizoare de calitate, aparate înregistratoare, indicator de ploturi, traductoare);
 • Execută lucrări ce vizează modernizarea sistemelor de protecţie şi automatizare, înlocuirea aparatajului secundar cu adaptarea schemelor de circuite secundare, pozare (înlocuire) cabluri de circuite secundare din staţiile de transformare, puncte de alimentare şi posturi de transformare;
 • Execută lucrări de verificare, reparaţii relee de protecţie şi automatizare în laborator, reparaţii truse de curent-tensiune şi alte instalaţii de verificări din dotare;
 • Informează superiorul și ia măsurile necesare de prevenire a accidentelor/defectelor la constatarea unor abateri de la prevederile IPSSM-02, ale instrucţiunilor tehnice interne, ale fişelor tehnologice, în instalaţiile electrice.
 

Profilul tău

 • Educaţie necesară: Studii medii (liceul sau şcoala de arte şi meserii (profesională) - profil electric); Cursuri de perfecţionare în domeniul protecţiilor prin relee şi în domeniul informatic (relee numerice, folosirea calculatorului de proces);
 • Experienţă practică necesară: Minim 2 ani în activitatea de exploatare şi mentenanţă a  instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice;
 • Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Legislaţie, prescripţii şi standardele de specialitate în domeniul de activitate; Normele şi prescripţiile tehnice referitoare  la automatizări, protecţii şi circuite secundare, regulamente de exploatare tehnică a reţelelor electrice de distribuţie;
 • Cunoştinţe IT: Pachetul de programe Office, cunoștinţe IT minim necesare pentru operarea tehnicii IT din dotare
 • Altele: Cunoaşterea principiilor de funcţionare şi realizare a sistemelor de protecţie şi automatizare, aferente instalaţiilor electrice de distribuţie de înaltă şi medie tensiune, cunoaşterea echipamentelor primare utilizate în instalaţiile electrice de distribuţie de înaltă şi medie tensiune; Permis de conducere cât. B (cerinţă obligatorie); Disponibilitate de lucru în program prelungit.
 

Ce îţi oferim

 • Pachet salarial atractiv;
 • Premiu de performanţă;
 • Tichete de masă;
 • Asigurare privată de sănătate;
 • Pensie facultativă;
 • Primă de vacanţă.
 

E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.

Sumar

Nr. de referinţă: 100920 Data de început: 02.01.2020 Anunţul expiră la data de: 17.11.2019

Contact

Dacă vrei să afli mai multe despre noi, vizitează-ne pe pagina de cariere.

 

Despre noi

E.ON este mai mult decât oportunitatea de a te bucura în CV-ul personal de reputaţia unui angajator din top global Fortune 500 şi de premizele unei cariere solide, pline de beneficii. Este despre apartenenţa la o comunitate energică de colegi cu istorie şi experienţe în industrii diverse, care au în comun forţa, spiritul social, privirea inainte, şi mai ales – faptul că te poţi baza pe ei. E.ON este pentru cei care vor libertatea de a transforma o industrie şi au capabilitatea de a face ce şi-au propus.

Ne găseşti aici

www.eon-romania.ro