Declarație privind protecția datelor cu privire la utilizarea site-ului web

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este de mare importanță pentru companiile Grupului E.ON. Efectuăm prelucrarea datelor în conformitate cu legile privind protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor [GDPR]) și securitatea datelor. Mai jos, veți afla ce informații procesăm despre dumneavoastră în contextul utilizării acestui site web.

Responsabil în sensul art. 4 alin. 7 GDPR

E.ON SE

Brüsseler Platz 1

D-45131 Essen

Contactați responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul E.ON SE la datenschutz@eon.com sau la adresa de mai sus.

Furnizarea site-ului web și a fișierelor tehnice

De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, datele și informațiile sunt colectate de un sistem automat. Acestea sunt stocate în așa-numitele fișiere tehnice. Acestea sunt fișiere în care sunt înregistrate procesele care rulează într-un computer sau într-un sistem de rețea.

Prelucrarea acestor informații servește la protecția împotriva hackerilor și a atacurilor cibernetice, la asigurarea funcționalității sistemelor noastre de tehnologie a informației și la asigurarea și îmbunătățirea funcționalității site-urilor web. Datele fișierelor tehnice sunt întotdeauna stocate separat de alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

Această prelucrare se efectuează pe baza interesului legitim (în conformitate cu art. 6 alin.1 lit.f din GDPR) pentru funcționare corectă și sigură a site-ului, inclusiv în interesul dumneavoastră. Luăm în considerare interesul dumneavoastră legitim prin măsuri de anonimizare și pseudonimizare ori de câte ori este posibil.

În esență, următoarele date sunt colectate în timpul vizitării site-ului nostru:

  • adresa IP
  • numele de domeniu al site-ului web de pe care ați venit
  • site-urile web pe care le-ați vizitat în oferta noastră
  • numele fișierelor accesate
  • data și ora accesării
  • numele furnizorului dvs. de servicii de internet
  • dacă este cazul, sistemul de operare și versiunea de browser a dispozitivului dvs.
  • limba

Datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate după cel mult 30 zile, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să le păstrăm sau stocarea este permisă pe baza unei justificări legale.

Despre cookie-uri și scripturi

Utilizăm diferite tehnologii pentru a opera site-ul în siguranță și pentru a vă permite să vizitați confortabil site-ul.

Pe de o parte, atunci când vizitați site-ul nostru web, datele sunt stocate sau citite în așa-numitele "cookie-uri", precum și în memoria locală a browserului dumneavoastră (denumite în continuare în mod colectiv "cookie-uri") pe dispozitivul dvs.

Site-urile noastre web (precum și orice e-mail-uri trimise) pot conține, de asemenea, fișiere imagine mici, transparente, numite "pixeli" pentru a înregistra modul în care interacționați cu site-urile web. D

De asemenea, liniile dinamice de cod ("scripturi") pot fi utilizate și pe site-ul nostru web, iar conținutul, cum ar fi, de exemplu, hărți sau videoclipuri de la alți furnizori poate fi încorporat.

Când vizitați site-ul nostru web, un așa-numit "banner cookie" vă oferă posibilitatea de a vă decide, în funcție de dorințele dumneavoastră, cu privire la utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii în zona ofertei noastre. Aveți posibilitatea în orice moment să modificați decizia luată și să vă dați sau să vă revocați ulterior consimțământul.

Vă rugăm să rețineți că, din punct de vedere tehnic, așa-numitele tehnologii "esențiale" trebuie activate, iar cookie-urile trebuie setate pentru a menține stabilitatea, securitatea și funcționalitatea site-ului nostru web.

Puteți configura setările browserului în funcție de dorințele dumneavoastră și, de exemplu, puteți dezactiva setarea cookie-urilor sau executarea scripturilor. Am dori să subliniem faptul că, dacă refuzați, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web sau că este probabil să nu fie posibilă afișarea acestuia deloc.

Informații suplimentare privind utilizarea specifică a tehnologiilor pot fi găsite în paragrafele următoare. De asemenea, acolo vă puteți oferi sau revoca consimțământul.

Dacă vă oferiți consimțământul, acesta include posibila stocare a informațiilor pe dispozitivul dumneavoastră și accesul la informații pe dispozitivul dumneavoastră (în conformitate cu §25 para. 1 German Data Protection and Privacy in Telecommunications and Telemedia Act, “TDDDG”), precum și prelucrarea datelor respective (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit.a din GDPR).

Copii

Oferta noastră nu se adresează, în general, copiilor. În orice caz, nu vom colecta cu bună știință date cu caracter personal de la copii, nu le vom folosi în niciun fel și nu le vom dezvălui terților fără autorizație. Situația este diferită în cazul în care se promovează posturi de stagiar care sunt (de asemenea) destinate minorilor.

Link-uri către alte site-uri web

Site-urile noastre web conțin link-uri către alte site-uri web. Nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate ale acestor site-uri.

Destinatarii datelor, furnizorii de servicii, transferul de date către țări terțe

E.ON SE transmite date din analizele web către companiile grupului E.ON specificate în anunțul respectiv de angajare în scopul măsurării performanței.

În acest scop, companiile grupului E.ON dispun, de asemenea, de servicii prestate de furnizori de servicii atent selectați și contractați (cum ar fi furnizorii de servicii IT). Furnizorii de servicii contractați sunt obligați prin contract să respecte cerințele de protecție și securitate a datelor. Ca parte a furnizării de servicii, partenerii noștri sau subcontractanții cu sediul într-o țară terță prelucrează, de asemenea, date cu caracter personal. Transferul către țări terțe are loc în conformitate cu cerințele UE în materie de protecție a datelor și ale legislației naționale, de exemplu pe baza unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau a unor garanții adecvate (de exemplu, EU Standard Contractual Clauses). Puteți solicita informații suplimentare și puteți obține copii ale garanțiilor în orice moment.

Alți destinatari ai datelor pot fi organisme publice (de exemplu, poliție, parchet, autorități fiscale, autorități de supraveghere) în cazuri justificate, sau alte părți terțe comisionate (de exemplu, avocați, auditori) în contextul comisiei lor.

Drepturile dvs.

Suntem bucuroși să vă oferim informații despre și care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de către noi și cui le-am transmis mai departe. În conformitate cu prevederile legale, puteți invoca următoarele drepturi suplimentare: corectarea, ștergerea, restricționarea prelucrării (blocarea în anumite scopuri), portabilitatea datelor.

În plus, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care decurg din situația dumneavoastră, în special în scopuri publicitare, de cercetare de piață sau de opinie.

Dacă v-ați dat consimțământul, îl puteți revoca în orice moment, cu efect pentru viitor.

Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră numai atât timp cât avem nevoie de ele pentru a îndeplini scopul specific și pentru a le șterge sau anonimiza după expirarea perioadelor legale sau contractuale de păstrare.

Aveți dreptul de a contacta o autoritate de supraveghere în cazul în care aveți întrebări sau reclamații în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. O prezentare generală a autorităților de stat pentru protecția datelor poate fi găsită aici: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html .

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, vă rugăm să utilizați datele de contact menționate mai sus în capitolul "Contactați responsabilul cu protecția datelor". De asemenea, vă rugăm să utilizați aceste date de contact dacă aveți obiecții, informații, necesitatea de a inspecta sau completa datele colectate de la dvs.

Informații privind protecția datelor din martie 2023