Informace o ochraně osobních údajů při používání webových stránek

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnosti skupiny E.ON velmi důležitá. Naše zpracování údajů provozujeme v souladu se zákony o ochraně údajů (zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů [GDPR] a federálním zákonem o ochraně údajů [BDSG]) a zabezpečením údajů. Níže se dozvíte, jaké informace o vás zpracováváme v souvislosti s používáním této webové stránky.

Odpovědný správce ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR

E.ON SE

Brüsseler Platz 1

D-45131 Essen

Obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti E.ON SE můžete kontaktovat na adrese datenschutz@eon.com nebo na výše uvedené adrese.

Poskytování webových stránek a logů

Při každém přístupu na naše webové stránky jsou údaje a informace shromažďovány automatizovaným systémem. Ty jsou uloženy v záznamech (takzvané „logy“, tedy protokolové soubory). Jedná se o soubory, ve kterých jsou protokolovány procesy spuštěné v počítači nebo síťovém systému.

Zpracování těchto informací slouží k ochraně nebo sledování hackerských a kybernetických útoků, k zajištění funkčnosti našich systémů informačních technologií a k zajištění a zlepšení funkčnosti webových stránek. Údaje z logů jsou vždy uloženy odděleně od ostatních osobních údajů uživatelů.

Toto zpracování se provádí na základě oprávněného zájmu (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) na řádném a bezpečném provozu webových stránek, také ve vašem zájmu. Váš oprávněný zájem bereme v úvahu prostřednictvím opatření anonymizace a pseudonymizace, kdykoli je to možné.

Během provozu našich webových stránek jsou v zásadě shromažďovány následující údaje:

  • IP adresa
  • název webové stránky, ze které jste přišli
  • stránky, které jste navštívili v naší nabídce
  • jména přístupných souborů
  • datum a čas přístupu
  • název vašeho poskytovatele internetových služeb
  • případně operační systém a verzi prohlížeče vašeho zařízení
  • jazyk

Osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději po 30 dnech, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat nebo pokud není povoleno ukládání na základě jiného právního důvodu.

O souborech cookie a skriptech

Používáme různé technologie, abychom mohli bezpečně provozovat webové stránky a umožnili vám je pohodlně navštívit.

Když navštívíte naše webové stránky, jsou data uložena nebo přečtena v takzvaných "cookies", jakož i v místní paměti vašeho prohlížeče (dále společně jen "cookies") na vašem zařízení.

Naše webové stránky (stejně jako jakékoli odeslané e-maily) mohou také obsahovat malé, průhledné obrazové soubory nazývané "pixely", které zaznamenávají, jak vstupujete do reakce s webovými stránkami.

Na našich webových stránkách lze také používat dynamické řádky kódu ("skripty") a vložit obsah, jako jsou např. mapy nebo videa od jiných poskytovatelů.

Když navštívíte naše webové stránky, takzvaný "cookie banner" vám dává možnost rozhodnout se podle vašich přání o používání souborů cookie a dalších technologií v oblasti naší nabídky. Máte možnost kdykoliv změnit rozhodnutí, které zde bylo učiněno, a následně udělit nebo odvolat svůj souhlas.

Vezměte prosím na vědomí, že musí být aktivovány technicky nezbytné, tzv. "základní" technologie a nastaveny soubory cookie, aby byla zachována stabilita, bezpečnost a funkčnost našich webových stránek.

Nastavení prohlížeče si můžete nakonfigurovat podle svých přání a například deaktivovat nastavení cookies nebo provádění skriptů. Rádi bychom zdůraznili, že pokud odmítnete, možná nebudete moci používat všechny funkce webových stránek nebo že je nebude možné vůbec zobrazit.

Další informace o konkrétním využití technologií naleznete v následujících odstavcích. Můžete zde také udělit souhlas nebo jej odvolat.

Pokud udělíte svůj souhlas, zahrnuje to možné ukládání informací ve vašem zařízení a přístup k informacím ve vašem zařízení (podle § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně údajů a soukromí v telekomunikacích a telemédiích, "TDDDG"), jakož i příslušné zpracování údajů (podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Děti

Naše nabídka obecně není zaměřena na děti. V žádném případě nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí ani je neoprávněně používat nebo je neoprávněně zveřejňovat třetím stranám. Něco jiného platí, pokud jsou inzerovány nějaké stážistické pozice, které jsou (také) zaměřeny na nezletilé.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek.

Příjemci údajů, poskytovatelé služeb, předávání údajů do třetích zemí

E.ON SE předává údaje z webové analýzy společnostem skupiny E.ON uvedeným v příslušném inzerátu za účelem měření výkonnosti.

Pro tyto účely si společnosti skupiny E.ON nechají poskytovat služby také pečlivě vybranými a pověřenými poskytovateli služeb (např. poskytovateli IT služeb). Pověření poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni dodržovat požadavky na ochranu údajů a bezpečnost. V rámci poskytování služeb zpracovávají osobní údaje také poskytovatelé služeb nebo subdodavatelé se sídlem ve třetí zemi. Předávání do třetích zemí probíhá v souladu s požadavky na ochranu údajů stanovenými v právních předpisech EU a vnitrostátních právních předpisů, například na základě rozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodných záruk (např. EU Standard Contractual Clauses). Můžete si kdykoli vyžádat další informace a získat kopie záruk.

Dalšími příjemci údajů mohou být v odůvodněných případech veřejné orgány (např. policie, státní zastupitelství, daňové úřady, dozorové úřady) nebo jiné pověřené třetí osoby (např. advokáti, auditoři) v souvislosti s jejich pověřením.

Vaše práva

Rádi vám poskytneme informace o tom, zda a které vaše osobní údaje uchováváme a komu jsme je případně předali. V souladu se zákonnými ustanoveními můžete uplatnit následující další práva: oprava, vymazání, omezení zpracování (blokování pro určité účely), přenositelnost údajů.

Kromě toho můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší situace, zejména pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo průzkumu veřejného mínění.

Pokud jste svůj souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme ke splnění konkrétního účelu, a po uplynutí zákonných nebo smluvních lhůt pro uchovávání je vymažeme nebo anonymizujeme.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti, máte právo obrátit se na dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Přehled státních orgánů pro ochranu osobních údajů naleznete zde: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html .

Máte nějaké dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, použijte prosím kontaktní údaje uvedené výše v kapitole "Kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů". Tyto kontaktní údaje použijte také v případě, že máte námitky, informace, potřebujete zkontrolovat nebo doplnit údaje, které jsme od vás shromáždili.

Informace o ochraně osobních údajů od března 2023